วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาซก – 200305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาซก

ภาษาไทย : ต. เขาซก  อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี

English : Khao Sok ,Nong Yai, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200305

รหัส อำเภอ : 2003

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.070

ลองติจูด : 101.420

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.070,101.420,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/