วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขวา – 440102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขวา

ภาษาไทย : ต. เขวา  อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม

English : Khewa ,Mueang Maha Sarakham, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440102

รหัส อำเภอ : 4401

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.150

ลองติจูด : 103.389

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.150,103.389,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/