วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขวาไร่ – 440704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขวาไร่

ภาษาไทย : ต. เขวาไร่  อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

English : Khewa Rai ,Na Chueak, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440704

รหัส อำเภอ : 4407

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.841

ลองติจูด : 103.065

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.841,103.065,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/