วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขวาสินรินทร์ – 321601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขวาสินรินทร์

ภาษาไทย : ต. เขวาสินรินทร์  อ. เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Khewa Sinarin ,Khwao Sinarin, Surin

รหัส ตำบล : 321601

รหัส อำเภอ : 3216

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.009

ลองติจูด : 103.582

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.009,103.582,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/