วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขมราฐ – 340501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขมราฐ

ภาษาไทย : ต. เขมราฐ  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Khemarat ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340501

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 16.049

ลองติจูด : 105.136

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.049,105.136,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/