วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขตการปกคองพิเศษพัทยา – 200409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขตการปกคองพิเศษพัทยา

ภาษาไทย : ต. เขตการปกคองพิเศษพัทยา  อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

English : ,Bang Lamung, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200409

รหัส อำเภอ : 2004

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 12.910

ลองติจูด : 100.884

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.910,100.884,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/