วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เก่างิ้ว – 401204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เก่างิ้ว

ภาษาไทย : ต. เก่างิ้ว  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Kao Ngio ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401204

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.844

ลองติจูด : 102.598

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.844,102.598,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/