วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เก่าขาม – 340911

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เก่าขาม

ภาษาไทย : ต. เก่าขาม  อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

English : Kao Kham ,Nam Yuen, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340911

รหัส อำเภอ : 3409

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.577

ลองติจูด : 105.020

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.577,105.020,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/