วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เก่ากลอย – 390207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เก่ากลอย

ภาษาไทย : ต. เก่ากลอย  อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

English : Kao Kloi ,Na Klang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390207

รหัส อำเภอ : 3902

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.397

ลองติจูด : 102.339

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.397,102.339,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/