วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เกิ้ง – 440107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เกิ้ง

ภาษาไทย : ต. เกิ้ง  อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม

English : Koeng ,Mueang Maha Sarakham, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440107

รหัส อำเภอ : 4401

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.210

ลองติจูด : 103.330

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.210,103.330,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/