วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เกาะเปริด – 220602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เกาะเปริด

ภาษาไทย : ต. เกาะเปริด  อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

English : Ko Proet ,Laem Sing, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220602

รหัส อำเภอ : 2206

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.415

ลองติจูด : 102.144

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.415,102.144,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/