วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เกาะหมาก – 230601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เกาะหมาก

ภาษาไทย : ต. เกาะหมาก  อ. เกาะกูด จ. ตราด

English : Ko Mak ,Ko Kut, Trat

รหัส ตำบล : 230601

รหัส อำเภอ : 2306

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 11.818

ลองติจูด : 102.481

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@11.818,102.481,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/