วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เกาะลอย – 200510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เกาะลอย

ภาษาไทย : ต. เกาะลอย  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Ko Loi ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200510

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.519

ลองติจูด : 101.074

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.519,101.074,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/