วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เกาะจันทร์ – 201101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เกาะจันทร์

ภาษาไทย : ต. เกาะจันทร์  อ. เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี

English : Ko Chan ,Ko Chan, Chon Buri

รหัส ตำบล : 201101

รหัส อำเภอ : 2011

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.403

ลองติจูด : 101.421

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.403,101.421,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/