วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เกาะกูด – 230602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เกาะกูด

ภาษาไทย : ต. เกาะกูด  อ. เกาะกูด จ. ตราด

English : Ko Kut ,Ko Kut, Trat

รหัส ตำบล : 230602

รหัส อำเภอ : 2306

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 11.657

ลองติจูด : 102.567

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@11.657,102.567,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/