วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เกษม – 341103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เกษม

ภาษาไทย : ต. เกษม  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Kasem ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341103

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.691

ลองติจูด : 105.049

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.691,105.049,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/