วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เกษตรสุวรรณ – 201005

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เกษตรสุวรรณ

ภาษาไทย : ต. เกษตรสุวรรณ  อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี

English : Kaset Suwan ,Bo Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 201005

รหัส อำเภอ : 2010

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.326

ลองติจูด : 101.526

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.326,101.526,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/