วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อ้อมกอ – 411105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อ้อมกอ

ภาษาไทย : ต. อ้อมกอ  อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

English : Om Ko ,Ban Dung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411105

รหัส อำเภอ : 4111

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.594

ลองติจูด : 103.305

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.594,103.305,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/