วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อ่างศิลา – 341914

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อ่างศิลา

ภาษาไทย : ต. อ่างศิลา  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Ang Sila ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341914

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.031

ลองติจูด : 105.288

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.031,105.288,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/