วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อ่างศิลา – 200117

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อ่างศิลา

ภาษาไทย : ต. อ่างศิลา  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

English : Ang Sila ,Mueang Chon Buri, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200117

รหัส อำเภอ : 2001

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.325

ลองติจูด : 100.929

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.325,100.929,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/