วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อ่างทอง – 560313

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อ่างทอง

ภาษาไทย : ต. อ่างทอง  อ. เชียงคำ จ. พะเยา

English : Ang Thong ,Chiang Kham, Phayao

รหัส ตำบล : 560313

รหัส อำเภอ : 5603

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.552

ลองติจูด : 100.201

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.552,100.201,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/