วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อ่างคีรี – 220508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อ่างคีรี

ภาษาไทย : ต. อ่างคีรี  อ. มะขาม จ. จันทบุรี

English : Ang Khiri ,Makham, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220508

รหัส อำเภอ : 2205

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.644

ลองติจูด : 102.226

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.644,102.226,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/