วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อู่ตะเภา – 180207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อู่ตะเภา

ภาษาไทย : ต. อู่ตะเภา  อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท

English : U Taphao ,Manorom, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180207

รหัส อำเภอ : 1802

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.274

ลองติจูด : 100.219

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.274,100.219,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/