วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อูบมุง – 410303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อูบมุง

ภาษาไทย : ต. อูบมุง  อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

English : Up Mung ,Nong Wua So, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410303

รหัส อำเภอ : 4103

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.087

ลองติจูด : 102.564

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.087,102.564,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/