วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อุ่มเม้า – 450506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อุ่มเม้า

ภาษาไทย : ต. อุ่มเม้า  อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

English : Um Mao ,Thawat Buri, Roi Et

รหัส ตำบล : 450506

รหัส อำเภอ : 4505

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.025

ลองติจูด : 103.773

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.025,103.773,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/