วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อุ่มจาน – 470205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อุ่มจาน

ภาษาไทย : ต. อุ่มจาน  อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร

English : Um Chan ,Kusuman, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470205

รหัส อำเภอ : 4702

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.350

ลองติจูด : 104.137

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.350,104.137,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/