วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อุ่มจาน – 412503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อุ่มจาน

ภาษาไทย : ต. อุ่มจาน  อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

English : Um Chan ,Prachaksinlapakhom, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412503

รหัส อำเภอ : 4125

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.234

ลองติจูด : 103.062

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.234,103.062,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/