วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อุโมงค์ – 510103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อุโมงค์

ภาษาไทย : ต. อุโมงค์  อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน

English : Umong ,Mueang Lamphun, Lamphun

รหัส ตำบล : 510103

รหัส อำเภอ : 5101

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.648

ลองติจูด : 99.042

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.648,99.042,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/