วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อุทัยสวรรค์ – 390210

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อุทัยสวรรค์

ภาษาไทย : ต. อุทัยสวรรค์  อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

English : Uthai Sawan ,Na Klang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390210

รหัส อำเภอ : 3902

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.235

ลองติจูด : 102.143

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.235,102.143,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/