วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อี่หล่ำ – 331002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อี่หล่ำ

ภาษาไทย : ต. อี่หล่ำ  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : I Lam ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331002

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.198

ลองติจูด : 104.188

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.198,104.188,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/