วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อีเซ – 332105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อีเซ

ภาษาไทย : ต. อีเซ  อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ

English : I Se ,Pho Si Suwan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332105

รหัส อำเภอ : 3321

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.269

ลองติจูด : 104.009

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.269,104.009,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/