วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อีสานเขต – 312303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อีสานเขต

ภาษาไทย : ต. อีสานเขต  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์

English : Isan Khet ,Chaloem Phra Kiet, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312303

รหัส อำเภอ : 3123

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.641

ลองติจูด : 102.931

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.641,102.931,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/