วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อีปาด – 330310

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อีปาด

ภาษาไทย : ต. อีปาด  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : I Pat ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330310

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.223

ลองติจูด : 104.500

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.223,104.500,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/