วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อิสาณ – 310102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อิสาณ

ภาษาไทย : ต. อิสาณ  อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์

English : I San ,Mueang Buri Ram, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310102

รหัส อำเภอ : 3101

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.979

ลองติจูด : 103.128

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.979,103.128,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/