วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อิปุ่ม – 420506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อิปุ่ม

ภาษาไทย : ต. อิปุ่ม  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

English : I Pum ,Dan Sai, Loei

รหัส ตำบล : 420506

รหัส อำเภอ : 4205

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.187

ลองติจูด : 101.254

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.187,101.254,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/