วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อินทขิล – 500613

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อินทขิล

ภาษาไทย : ต. อินทขิล  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

English : Inthakhin ,Mae Taeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500613

รหัส อำเภอ : 5006

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.200

ลองติจูด : 98.953

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.200,98.953,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/