วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อิตื้อ – 460706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อิตื้อ

ภาษาไทย : ต. อิตื้อ  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

English : I Tue ,Yang Talat, Kalasin

รหัส ตำบล : 460706

รหัส อำเภอ : 4607

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.464

ลองติจูด : 103.262

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.464,103.262,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/