วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อำนาจ – 370701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อำนาจ

ภาษาไทย : ต. อำนาจ  อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ

English : Amnat ,Lue Amnat, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370701

รหัส อำเภอ : 3707

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.710

ลองติจูด : 104.668

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.710,104.668,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/