วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อาโพน – 321305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อาโพน

ภาษาไทย : ต. อาโพน  อ. บัวเชด จ. สุรินทร์

English : A Phon ,Buachet, Surin

รหัส ตำบล : 321305

รหัส อำเภอ : 3213

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.479

ลองติจูด : 103.921

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.479,103.921,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/