วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อาฮี – 420803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อาฮี

ภาษาไทย : ต. อาฮี  อ. ท่าลี่ จ. เลย

English : A Hi ,Tha Li, Loei

รหัส ตำบล : 420803

รหัส อำเภอ : 4208

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.636

ลองติจูด : 101.347

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.636,101.347,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/