วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อาษา – 260304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อาษา

ภาษาไทย : ต. อาษา  อ. บ้านนา จ. นครนายก

English : A Sa ,Ban Na, Nakhon Nayok

รหัส ตำบล : 260304

รหัส อำเภอ : 2603

รหัส จังหวัด  : 26

ละติจูด : 14.226

ลองติจูด : 101.009

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.226,101.009,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/