วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อัคคะคำ – 450804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อัคคะคำ

ภาษาไทย : ต. อัคคะคำ  อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด

English : Ak Khakham ,Pho Chai, Roi Et

รหัส ตำบล : 450804

รหัส อำเภอ : 4508

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.385

ลองติจูด : 103.746

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.385,103.746,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/