วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ออนเหนือ – 502301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ออนเหนือ

ภาษาไทย : ต. ออนเหนือ  อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

English : On Nuea ,Mae On, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502301

รหัส อำเภอ : 5023

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.793

ลองติจูด : 99.308

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.793,99.308,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/