วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อวน – 550506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อวน

ภาษาไทย : ต. อวน  อ. ปัว จ. น่าน

English : Ouan ,Pua, Nan

รหัส ตำบล : 550506

รหัส อำเภอ : 5505

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.029

ลองติจูด : 100.998

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.029,100.998,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/