วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อรัญประเทศ – 270601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อรัญประเทศ

ภาษาไทย : ต. อรัญประเทศ  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

English : Aranya Prathet ,Aranyaprathet, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270601

รหัส อำเภอ : 2706

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.680

ลองติจูด : 102.517

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.680,102.517,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/