วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อรพิมพ์ – 300207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อรพิมพ์

ภาษาไทย : ต. อรพิมพ์  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Oraphim ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300207

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.569

ลองติจูด : 102.207

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.569,102.207,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/