วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. อมก๋อย – 501801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. อมก๋อย

ภาษาไทย : ต. อมก๋อย  อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

English : Omkoi ,Omkoi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501801

รหัส อำเภอ : 5018

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 17.915

ลองติจูด : 98.335

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.915,98.335,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/