วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. องครักษ์ – 260409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. องครักษ์

ภาษาไทย : ต. องครักษ์  อ. องครักษ์ จ. นครนายก

English : Ongkharak ,Ongkharak, Nakhon Nayok

รหัส ตำบล : 260409

รหัส อำเภอ : 2604

รหัส จังหวัด  : 26

ละติจูด : 14.107

ลองติจูด : 101.005

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.107,101.005,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/