วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้างสูง – 200304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้างสูง

ภาษาไทย : ต. ห้างสูง  อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี

English : Hang Sung ,Nong Yai, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200304

รหัส อำเภอ : 2003

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.243

ลองติจูด : 101.347

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.243,101.347,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/