วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้องแซง – 350805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้องแซง

ภาษาไทย : ต. ห้องแซง  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Hong Saeng ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350805

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.269

ลองติจูด : 104.373

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.269,104.373,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/